>
LOGO SERVİS DESTEK HİZMETLERİ

Kurulum Hizmeti : Logo Muhasabe paketiniz hatasız ve tam çalışır bir şekilde  sisteminize yüklenir. Müşterilerin isteği doğrultusunda Sistem Destek çalışanları tarafından müşteri tarafındaki sisteminin network ayarları yapılarak programın çok kullanıcılı çalışması sağlanmaktadır.

Versiyon ve Modül Karar Hizmeti : Şirketiniz için en uygun Logo programına karar verebilmek için; Sertifikalı uzman çalışanlar, şirketlerin çalışma şeklini inceler. Çalışma şekline ve terminal sayısına göre, sizin için en uygun olan Logo Klasik ve Logo Gold serilerinden birine karar verilir. Versiyon seçiminden sonra şirketiniz için gerekli modüller seçilir.

Eğitim Hizmeti : Logo eğitimi Logo şirketi tarafından belirlenen saat süresince sertifikalı danışmanlar tarafından verilir. Eğitim konuları, kullanılan pakete ve modüllere göre belirlenir. Eğitim tamamlandıktan sonra, programı etkin şekilde kullanır hale gelinir. Ayrıca ihtiyaç halinde ekstra eğitim hizmeti de alınabilir.

Destek Hizmeti : Logo Programında karşılaşılan her türlü sorun için Soydan Bilişim Destek Merkezi’ne telefon, email yoluyla ulaşabilirsiniz. Sorununuza hemen çözüm bulunacak, gerekirse Logo Sistem Uzmanları  tarafından sisteminiz tekrar tam çalışır hale getirilmesi sağlanacaktır.

Soydan Bilişim ile imzalayacağınız “Destek Anlaşması”  ile her an bu destek hizmetini sınırsız bir şekilde alabilmeniz mümkün olacaktır.

Yardımcı Yazılım : Soydan Bilişim, Logo Muhasabe programının yeterli olmadığı yerlerde, sizin için özel yazılımlar yazarak bu eksiklikleri gidermektedir. Özel yazılan program, her yönüyle Logo ile etkileşimli çalışacağından sisteminiz tam bir bütün gibi çalışacaktır.


HİZMETLERİMİZ
LOGO EĞİTİM HİZMETLERİ

Şirketinizin tüm bilgisayar ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik farklı çözümleri bulabileceğiniz gibi özellikle Logo Yazılım ürünlerinin size yada kurumunuza uygun ve ekonomik olarak programlanmış eğitimlerini kendi yerinizde, sizin için uygun zamanda alabileceğinizi belirtmek isteriz.

LOGO eğitimlerinde İlgili modüller anlatılırken, firmanızın faaliyet gösterdiği sektör ve faaliyetine uygun örnekli ve uygulamalı olarak bütün önemli parametrelerin fonksiyonları açıklanmaktadır. Eğitimin temel amacı katılımcının bütün modülleri etkin olarak kullanmasını sağlamaktır. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu Muhasebe elemanları olduğu için, kendilerine farklı bir bakış açısı kazandırmak amacıyla özellikle parametreler ve iş hayatında tek başlarına öğrenmeleri kolay olmayan konular üzerinde durulmaktadır.

Eğitim süreleri kişinin yada kurumun talepleri doğrultusunda değiştirilebilmektedir.

Eğitimler ; 23 yıllık ( 1995... ) piyasa tecrübesine ve Logo Sistem Uzmanı sıfatına sahip olan Salih SOYDAN tarafından verilmektedir.( Bakınız )
       LOGO KULLANICI EĞİTİM MÜFREDATI
                     ( LKS2 - GO - GO PLUS - ALINTERİ - START )

 • KISAYOL MENÜLERİ
 • -KUR TABLOSU
 • -HESAP MAKİNASİ KULLANIMI
 • -KULLANICI,FİRMA, DÖNEM DEĞİŞTİRME
 • -KARTLAR (STOK, CARİ, BANKA, KASA)
 • -STOK MALZEME TÜRLERİ (TİCARİ MAL,HAMMADDE,YARI MAMUL,MAMUL,TÜKETİM MALI,DEPOZİTOLU MAL)
 • -DETAYLARI BİRİM SETLERİ VE ALT BİRİMLERİN TANIMLANMASI MUHASEBE KOD TANIMLARI ÖZEL KOD KULLANIMI VS.
 • -CARİ HESAPLAR, ALICI, SATICI, ALICI+SATICI FARKI
 • -CARİ KART DETAYLARI İLETİŞİM, TİCARİ BİLGİLER,RİSK BİLGİLERİ, DİĞER BÖLÜMÜ
 • -BANKA KARTI TANIMLARI ,BANKA HESAP TÜRLERİ BANKA HESAPLARININ AÇILMASI, MUHASEBE KODLARININ TANIMI
 • -KASA KARTLARI TANIMI, MUHASEBE KODLARI
 • -MUHASEBE BAĞLANTI KODLARININ VERİLMESİ
 • -FİŞLER ( MALZEME,CARİ,BANKA,MUHASEBE)
 • -MALZEME DEVİR FİŞİ,SARF,FİRE,ÜRETİMDEN GİRİŞ,SAYIM FAZLASI
 • -SAYIM EKSİĞİ FİŞİ
 • -CARİ HESAP AÇILIŞ,BORÇ, ALACAK DEKONTU, CARİ HESAP
 • -VİRMAN,ÖZEL FİŞ
 • -BANKA AÇILIŞ FİŞİ, GELEN, GÖNDERİLEN HAVALE, BANKA VİRMAN,
 • -BANKA İŞLEM FİŞİ
 • -MUHASEBE AÇILIŞ, TAHSİL, TEDİYE,MAHSUP, ÖZEL FİŞ
 • -STOK ALINAN VERİLEN SİPARİŞLER SİPARİŞ DETAYLARI, SİPARİŞLERİ
 • -İRSALİYE VE FATURAYA AKTARIMI
 • -ALIM VE SATIŞ İRSALİYELERİ, İRSALİYELERİN FATURAYA AKTARIMI
 • -AÇIK FATURALAR ALIM VE SATIŞ FATURA TÜRLERİ, VERİLEN VE
 • -ALINAN HİZMET FATURALARI, HİZMET KARTLARININ TANITILMASI
 • -HİZMET KARTI MUHASEBE KODLARININ VERİLMESİ, FASON FATURA
 • -KESİMİ, PERAKENDE SATIF İLE TOPTAN SATIŞ FATURASI ARASINDAKİ
 • -FARK, PROFORMA FATURA, FF FATURASI, MÜSTAHSİL MAKBUZU,
 • -DÖVİZLİ FATURA, FİYATLANDIRMA DÖVİZİ İŞLEM DÖVİZİ
 • ARASINDAKİ FARK, FATURA İNDİRİMLERİ (GENELE, SATIRA),
 • -FATURADA ÖDEME PLANI KULLANIMI, VADE FARKI HESAPLAMA
 • KASA İŞLEMLERİ
 • -KASA AÇILIŞ BORÇ \ ALACAK
 • -C.H TAHSİLAT \ ÖDEME
 • -BANKAYA YATIRILAN \ÇEKİLEN
 • -KAPALI FATURALAR
 • -MUHASEBE TAHSİL\ TEDİYE
 • -ÇEK,SENET TAHSİLİ \ ÖDEMESİ
 • -KASALAR ARASI VİRMAN
 • -GİDER PUSULASI
 • -ALINAN VERİLEN SERBEST MESLEK MAKBUZU
 • ALIM SATIM TANIMLARI
 • -MALZEME ALIŞ\SATIŞ FİYATLARI
 • -HİZMET ALIŞ \SATIŞ FİYATLARI
 • -MALZEME VE HİZMET KARTI FİYAT GÜNCELLEME
 • RAPORLAR
 • -CARİ HESAP RAPORLARI
 • -MALZEME DURUMU RAPORLARI
 • -BANKA DURUM RAPORLARI
 • -ÇEK SENET RAPORLARI
 • -KASA RAPORLARI
 • -FATURA RAPORLARI
 • MUHASEBE
 • -HESAP PLANI DAĞITIM ŞABLONU ,MASRAF MERKEZLERİ
 • -MUHASEBELEŞTİRME, MUHASEBELEŞTİRME PARAMETRELERİ
 • -MUHASEBE DURUM BİLGİLERİ (GENEL, AYLIK, İKİ TARİH ARASI MİZAN)
 • -DEFTERLER (MUAVİN,YEVMİYE,DEFTERİ KEBİR)
 • -MALİ TABLO TANIMLARI
 • İŞLEMLER
 • -HESAPLAR ARASI AKTARIM
 • -YEVMİYE MADDE NUMARALAMA
 • -ONAYLAMA
 • SABİT KIYMET
 • -SABİT KIYMET KART TANIMLARI
 • -YENİDEN DEĞERLEME ORANLARININ TANIMLANMASI
 • -SABİT KIYMET KAYITLARI
 • -AMORTİSMAN TABLOSU
 • DİĞER İŞLEMLER
 • -DÖVİZ TABLOSU
 • -DÖVİZ KULLANIM PARAMETRELERİ
 • -ÇALIŞMA BİLGİLERİ
 • -ÖNDEĞERLEME
 • -BAKIM İŞLEMLERİ
 • -MAKRO TANIMLARI
 • -VERİ AKTARIMLARI DIŞARI \ İÇERİ

   LOGO BORDRO EĞİTİM MÜFREDATI
               ( BODRO - İNSAN KAYNAKLARI- BODRO PLUS )

 • Terminal,Kullanıcı, Grup Tanımları
 • Çalışma Alanı, Kurum Tanımları
 • Ayarlar, Parametreler (Kanun, Kurum, Çalışma, Bordro)
 • Genel Tanımlar, Tip Tanımları
 • Sicil Yönetimi(Sicil Kart Tanımları,Detaylar)
 • İşe Giriş, İşten Çıkış Kayıtları
 • Bordro, Hesap Şablonları, Puantaj Öndeğerleri
 • Puantaj Kartları, Otomatik Puantaj Kartı Üretme
 • Borç Avans Yönetimi
 • Borç Tanımları, Borç Kayıtları, Geri Ödemeler
 • Dönem İşlemleri
 • Dönem Kapama, Dönem İptali, Borç Aktarımları,
 • Dönem Paketleme
 • Raporlar
 • Bordro Dökümü
 • Tahakkuk Listesi
 • SSK Bildirgeleri
 • Vizite Kağıdı
 • İşe Giriş, İşten Çıkış Bildirgeleri
 • Pdks’den Veri Aktarımı
 • Veri Aktarımları İçeri / Dışarı